Добре дојдовте во Fit One!
Подобриот живот почнува тука!

Со Fit One...

...поздрави

...посреќни

...повесели

Инвестирај во себе,
инвестирај во подобар изглед!

 

Во летниот период часови ќе се одржуваат на две локации, во Карпош и во Ново Лисиче.

РАСПОРЕД на часови од 01-ви Јуни до 31-ви Август

РАСПОРЕД во ОУ Вера Циривири-Трена (КАРПОШ 2) од 01-ви Јуни до 31-ви Август

Време Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
19:00-20:00 ZUMBA
19:15-20:15 Body Step ZUMBA High Energy
20:15-21:15 Mat Pilates Pilates on Ball

РАСПОРЕД во ОУ Лазо Ангеловски (Ново Лисиче) од 01-ви Јуни до 31-ви Август

Време Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
19:00-20:00 ZUMBA High Energy ZUMBA Body Step
20:00-21:00 Mat Pilates Pilates on Ball
Месечна претплата за вежбање (ПАКЕТ) за Аеробик, Пилатес и Зумба 1.000,00 ден.
Вежбање еден час 150,00 ден.

* Во АЕРОБИК се вклучени "High Energy" и "Body Step" дисциплините, а во ПИЛАТЕС се вклучени "Mat Pilates" и "Pilates on Ball".

 

PocetnaDno