Добре дојдовте во Fit One!
Подобриот живот почнува тука!

Со Fit One...

...поздрави

...посреќни

...повесели

Инвестирај во себе,
инвестирај во подобар изглед!

 

Поради празнични и државни изборни денови, во
Fit One НЕМА да има часови во следните денови:
18-ти, 19-ти, 20-ти и 21-ви Април - Велигден
13-ти и 27-ви Април - Државни избори
1-ви Мај - Државен празник

PocetnaDno