fitonePrograma

Локации на Fit One

Fit One во сезоната 2012/2013 одржува часови на 8 локации користејќи простории во основни училишта во Скопје.

ОУ Вера Циривири - Трена slikaVera (Карпош 2) ОУ Јохан Хајнрих - Песталоци slikaVera (Центар) ОУ Димитар Миладинов slikaVera (Центар)
ОУ Владо Тасевски slikaVera (Козле) ОУ Лазо Ангеловски slikaVera (Ново Лисиче) ОУ Ѓорѓија Пулевски slikaVera (Аеродром)
ОУ Блаже Конески slikaVera (Мичурин) ОУ Живко Брајковски slikaVera (Бутел)